Destek Hattı:

0332 235 49 74

  • facebook
  • twitter
  • instagram avukat
  • youtube

TEREKENİN TESPİTİ DAVASI

Murisin ölmesi durumunda mirasçılar arasında miras paylaşımı gerçekleştirilmesi gerekir. Bundan dolayı terekenin tespitinin sağlanması gerekmektedir. Terekenin tespiti davasının açılmasıyla sağlanması arzulanan amaç da murisin yaşamında biriktirdiği malvarlığı ile 3. kişiler önünde bulunan hak ve alacaklarının tespitinin sağlanması durumudur.

TEREKENİN TESPİTİ DAVASI


Tereke Nedir?


Miras hukukumuz gereği mirasçılar, murisin ölümüyle beraber miras malları üstünde hak sahibi olurlar. Murisin ölümüyle beraber devir ve intikal edilebilir durumda miras malları hukuki bir bütün durumuna gelir ve bu mallara kısaca "tereke" adı verilmektedir. Yani bir kişinin ölüm olayı öncesinde malvarlığı olarak sayılmakta olan tüm eşyalar, fikri haklar gibi hukuki varlıklar, ölüm olayının gerçekleşmesi ile beraber tereke adını almaktadır.  


Terekenin Tespiti Davası Nedir? 


Murisin ölmesi durumunda mirasçılar arasında miras paylaşımı gerçekleştirilmesi gerekir. Bundan dolayı terekenin tespitinin sağlanması gerekmektedir. Terekenin tespiti davasının açılmasıyla sağlanması arzulanan amaç da murisin yaşamında biriktirdiği malvarlığı ile 3. kişiler önünde bulunan hak ve alacaklarının tespitinin sağlanması durumudur. 


Terekenin tespiti davası, özel olarak miras taksim davası açılmayacak ise ve mirasçılar tarafından anlaşmak yolu ile miras paylaşımı sağlanacak ise açılmalıdır. Mirasçılar arasında anlaşma sağlanacak durumda değilse miras taksim davası açılması, terekenin tespitinin sağlanması manasında da yeterli olacaktır; çünkü miras taksim davası, terekenin tespiti konusunu da kapsayan bir davadır. 


Fakat mirasın, miras taksim sözleşmesi ile paylaştırılması ve benzeri durumlarda terekenin tespitinin sağlanması fazlasıyla önemlidir, bu sebeple anlaşma sağlanacak olduğu durumlarda terekenin tespiti davası açılması oldukça yüksek öneme sahiptir. 


Terekenin Tespiti Davasında Neler Talep Edilir?


Bu davadaki temel istekler murisin malvarlığının tespitine yönelik olmalıdır. Bu anlamda mirasçılar mahkemeden resmi yahut da özel kurumlara müzekkere yazılarak murisin terekesinin tespit edilmesini talep etmelidir. Taşınmazlar için tapu müdürlüğüne, kara araçları için trafik siciline, bankadaki hesaplar için ilgili bankalara müzekkere yazılması talep edilecektir.

Mahkemeden hangi kurumlara ne nedenle müzekkere yazılması gerektiği önemlidir. Örneğin muris yaşıyor iken bir taşınmazı muvazaalı devrettiği yahut da bağışladığı durumda miras bırakanın ölümünden geriye dönük biçimde kayıtların ilgili yerlere mahkemece müzekkere yazılmak suretiyle tespit edilmesi talep edilir. Hiç şüphesiz söz konusu terekenin tespit edilmemesi durumunda mirasçılar aleyhine ciddi biçimde hak kaybı meydana gelecektir. Bu nedenle terekenin tespiti davası profesyonel hukuki yardım almak fazlasıyla önemli bir konumdadır.


KAYNAKÇA

1-) https://mihci.av.tr/terekenin-tespiti-davasi-miras-tespit-davasi/

2-) https://www.delilavukatlik.com/post/terekenin-tespiti-davasi

3-) https://www.cinar.av.tr/terekenin-tespiti-davasi

4-) https://www.ocalhukuk.com/terekenin-mirasin-tespiti-davasi/


E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.