Destek Hattı:

0332 235 49 74

  • facebook
  • twitter
  • instagram avukat
  • youtube

MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku Davaları

Muris, yani miras bırakan ölümünden önce yapmış olduğu bir takım tasarruflarla, mirasçılarının miras paylarını almalarına engel olabilir. Ya da yine miras bırakanın ölümünden önce yapmış olduğu ölüme bağlı tasarrufların iptalini gerektirecek nedenler mevcut olabilir. İlk halde yani miras bırakanın yapmış olduğu tasarruflarla mirasçıların saklı paylarının karşılığını almalarının engellenmesi halinde mirastan mal kaçırma söz konusu olur ve miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisi talepli miras davası açılabilir. Kanunda bu husus miras davası olarak değil tenkis davası başlığı altında düzenlenmiştir. Tenkis davası açılmadan önce dava açacak mirasçının saklı paylı mirasçı olup olmadığının tespit edilmesi çok önemlidir. Zira tenkis davası saklı pay sahibi mirasçı tarafından açılmadığı takdirde miras davası red ile sonuçlanacaktır. Saklı paylı mirasçılar Türk Medeni Kanunu ile Eski Türk Kanun Medenisinde farklı düzenlendiğinden miras bırakanın ölüm tarihi esas alınarak kimlerin saklı paylı mirasçı olduğu tespit edilecek ve miras davası bu sonuca göre açılacaktır. Dava Türk Medeni kanunu hükümlerine tabi ise saklı paylı mirasçılar; sağ kalan eş, miras bırakanın alt soyu ile ana ve babasıdır.

Ölüm olayı ile sağlar arasında gerçekleşen hukuki işlemler Miras Hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Büromuz miras hukuku departmanı aracılığı ile miras hukuku ile ilgili her türlü dava takibi yapmakta ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
Vasiyetname Hazırlanması
Miras sözleşmeleri
Mirastan feragat sözleşmeleri
Miras taksim sözleşmesi
Vasiyetnamenin iptali davaları
Tenkis davaları
Veraset İşlemleri
Mirasın reddi ve mirasın reddinin iptali davaları
Miras sebebiyle istihkak davası


İlgili Blog Yazıları;


1-) Mirasta Tenkis Davası - https://www.latifcembaran.com/blog/mirasta-tenkis-davasi

2-) Ecrimisil Davası - https://www.latifcembaran.com/blog/ecrimisil-davasi

3-) Mirasçıların Hakları - https://www.latifcembaran.com/blog/mirascilarin-haklari

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.