Destek Hattı:

0332 235 49 74

 • facebook
 • twitter
 • instagram avukat
 • youtube

ENERJİ HUKUKU AVUKATLIK ve DANIŞMANLIK

 • Ana Sayfa
 • /
 • ENERJİ HUKUKU AVUKATLIK ve DANIŞMANLIK

Enerji Hukuku Avukatı

Gelişen Dünya düzeni içerisinde insanlar enerji kaynaklarını gün gittikçe daha fazla kullanmaya başlamışlardır. Enerji kaynaklarının çıkarılması, kullanımı, üretimi, tüketimi sebebiyle çeşitli kuralların varlığı da günümüz şartlarında bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kurallar artık bir mevzuat çerçevesinde toplanmaya başlamıştır. Ancak, bu alandaki mevzuatın henüz çok yeni olması, her geçen gün şekillenen ihtiyaçlar doğrultusunda ve uygulamalara tabi olarak yeniden düzenlenmesi ve tüm bu hususların yanı sıra İdarenin işleyişinin ve idare hukuku esaslarının bilinmemesi sebebiyle bir çok konuda uyuşmazlıklar doğmaktadır. Latif Cem Baran Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, enerji hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Dava Vekilliği Hizmeti

 • Enerji şirketlerinin kendi aralarında çıkan rekabet hukukundan doğan davalar
 • Enerji şirketleri ile kamu arasındaki idari davalar
 • Enerji kaçakçılığı, hırsızlığı ile ilgili cezai davalar
 • Enerji kaynaklarının depolanması, gümrük ve antrepo işlemleri ile ilgili davalar
 • Enerji ile ilgili tüketici davaları
 • Enerji şirketlerinin ticari ve diğer hukuki davaları

Danışmanlık Hizmetleri

 • Devletler arasındaki enerji kullanımına ve akışına ilişkin danışmanlık
 • Emission reduction purchase agreement (ERPA)
 • Enerjinin çıkarılmasına, üretilmesine, enerji santrallerinin kurulmasına konu yasal mevzuat ve izinler hakkında danışmanlık
 • Enerjinin tüketimine konu yasal mevzuat ve tüketici hukukuna ilişkin danışmanlık
 • Enerji şirketleri arasındaki rekabet ve hukuki sorunlara ilişkin danışmanlık
 • Enerji şirketleri ve kamu arasındaki hukuki sorunlara ilişkin danışmanlık
 • Enerji üretim ihalelerine ilişkin danışmanlık
 • Enerji şirketlerinin kuruluşuna ilişkin lisanslar ve mevzuat hakkında danışmanlık ile bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması,bu şirketlerin hisse devirleri
 • Enerjinin ithalatına, ihracatına ilişkin danışmanlık
 • Enerji kaçakçılığı ve hırsızlığıyla ilgili cezai mevzuat kapsamında danışmanlık
 • Enerji kaynaklarının depolanması, gümrük ve antrepo işlemleri nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorunlara ilşkin danışmanlık
 • Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve lisans tadilleri
 • Enerji santralleri için inşaat anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
 • EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi
 • İmtiyaz sözleşmeleri hazırlanması,
 • Kömür tedarik anlaşmaları ve diğer enerji ile ilgili enerji anlaşmalarının hazırlanması
 • Milletlerarası enerji anlaşmaları ve protokollerin yorumlanması, tercümesi ve denetlenmesi
 • Proje finansmanları ve projeler hakkında danışmanlık
 • Sondaj, üretim ve rehabilitasyon sözleşmeleri,
 • Türbin alımı anlaşmaları
 • Üretim paylaşım sözleşmeleri, vergi dağıtım sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri,

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.