Destek Hattı:

0332 235 49 74

  • facebook
  • twitter
  • instagram avukat
  • youtube

HİZMETLERİMİZ / FAALİYETLERİMİZ

Hukuk Büromuz; özen, gizlilik, titizlik, sadakat ve sır saklama yükümlülükleri gözetmektedir. Bu doğrultuda müvekkillerin hak kaybına uğramasını engellemektedir. Deneyim, birikim ve her çalışanının sahip olduğu hukuk nosyonu ile dava, uzlaştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Yürütülen dava, uzlaştırmacılık ve danışmanlık işlemlerinde klasik çözüm yöntemlerinin dışında; güncel, pratik ve emsal oluşturacak yöntemler ile sonuçlandırmaktadır. Güncel içtihat, doktrinsel çalışmalar ve uygulamalar ışığında her alanda uzman hukukçular ile anlaşmazlıklar çözülmekte ve bu hususta kaliteli ve özverili avukatlık hizmeti sunmaktadır.

bosanma avukati

Detaylar

Boşanma ve Aile Hukuku

konya ticaret hukuku avukati

Detaylar

Ticaret Hukuku Davaları

konya ceza avukati

Detaylar

Ceza Hukuku Davaları

konya tazminat avukati

Detaylar

Tazminat Hukuku Davaları

konya gayrimenkul avukati

Detaylar

Gayrimenkul Hukuku Davaları

konya miras avukati

Detaylar

Miras Hukuku Davaları

konya is avukati

Detaylar

İş Hukuku Davaları

konya icra ve iflas avukati

Detaylar

İcra ve İflas Hukuku Davaları

Boşanma Davaları

Evlilik birliğinden beklenilen sevgi ve saygı taraflar arasında bittiğinde tarafların iradesiyle boşanma davası açılmaktadır. Anlaşmalı veyahut çekişmeli boşanma davaları tarafın hak kaybına uğramaması için yeterli bilgi ve birikim gerektirmektedir. Tarafların boşanma süreci içerisinde ne gibi hakları olduğunu ve bu hakların ne zaman ve ne şekilde isteneceği de önem teşkil eder. Yine dava sonucunda hak kazanımına sahip olan tarafın bu haklarını ne şekilde istenebileceği de önemlidir. Bütün bu aşamalar için aile hukukuna hakim bir boşanma avukatı ile beraber davanın takip edilmesi gerekir. Büromuz boşanma davası başta olmak üzere diğer aile hukukundan kaynaklanan davalarda birikimiyle ve kalitesiyle en iyi hizmeti vererek yardımcı olmaktadır.

İş Hukuku Davaları

Her insan ilişkisi gibi, işçi- işveren ilişkisi içerisinde uyuşmazlıkların çıkması doğal ve kaçınılmazdır. Taraflar arasındaki eşitsizlikten dolayı zayıf taraf olan işçinin korunması hukuk düzeninin gerektirdiği bir husustur. İşçilerin alacak haklarının belirlenmesi, arabuluculuk aşamasında söz konusu alacak hakları için uzlaşılması, dava açılması süreci ve alacak kalemlerinin yazılı belge ve tanık beyanları ile ispatlandırma süreci özenle takip edilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte hak kaybının yaşanmaması ve hakkın eksiksiz bir şekilde elde edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hukuk büromuz dava sürecinde dikkat, özveri ve özen ile davayı takip ederek avukatlık hizmeti sunmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku Avukatlığı

İnsanların hak ve alacaklarını hakkaniyetli bir şekilde elde etmesi için borçluya yönelik icra takibi başlatılmaktadır. Söz konusu icra takiplerinde belli usul takip edilir. Hangi tür alacakların nasıl bir icra takibi ile isteneceği, hangi icra takiplerinde ne tür usulü işlemin yapılacağı hususları önem arz etmektedir. Bu aşamada alacaklı ve borçlu kanunun kendisine yükledikleri hak ve yükümlülükleri bilerek hareket etmelidir. Yine icra takibinden kaynaklanan icra hukuk ve icra ceza davalarının aşamaları özenle takip edilmeli, İcra ve İflas Kanunun şekli hukuku ile usul hukuku iyi bilinmelidir. Belirtilen bu hususlarda bir avukatlık bürosu ile beraber söz konusu takiplerin ve davaların yürütülmesi gerekmektedir. Ofisimiz icra ve iflas hukuk alanında bilgi ve birikimi ile yardımcı olmaktadır.

Kadromuz

ÇALIŞMA EKİBİMİZ

konya avukatları

LATİF CEM BARAN

Kurucu / Yönetici

Av. Sümeyra POÇAN

Sümeyra POÇAN

Avukat

Arzu AKTAN

ARZU AKTAN

Yönetici Asistanı

Begüm KÖSE

BEGÜM KÖSE

Avukat Katibi

Aysel Özer

Aysel Özer

Büro Personeli

FAYDALI LİNKLER

UYAP
ADALET BAKANLIĞI
KONYA BAROSU
E-DEVLET
HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
YARGITAY
ANAYASA MAHKEMESİ

E-Bülten Kayıt

Büromuzdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.