Destek Hattı:

0332 235 49 74

 • facebook
 • twitter
 • instagram avukat
 • youtube

TİCARET HUKUKU AVUKATI

Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret hukuku üç ana başlık altında incelenmektedir. Bunlar, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku olmaktadır. Genel olarak tüm ticareti ve ticari ilişkileri kontrol altında tutmak ve düzenlemek için bu hukuk dalı kullanılmaktadır. Sağlıklı bir şekilde ticaret yapmak ve herkesin haklarını en iyi şekilde korunmasının sağlanması bu hukuk sistemi ile olmaktadır.

Ticaret hukuku hukukun ticaretle alakalı olarak tüm mevzuatlarını ve kurallarını kapsayan bir alt dalı olmaktadır. Bunun yanında sermaye piyasası kanunu, banka kartları ve kredi kartları kanunu da ticaret kanunun kapsamı içerisinde yer almaktadır. Ticaret kanunu bireyler ile şirketler arasındaki ilişkileri de düzenlemektedir. Ticaret kanunda bulunan temel kavramalar tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, acentelik ve ticari ortaklıkların tanımlarını yapmaktadır. Kanunlarda ticaret ortakları olarak kolektif, komandit, anonim, limitet ve kooperatif ortaklıkları belirtilmektedir. Ayrıca kanunlarda ticari belgeler ile alakalı olarak kıymetli evrak olarak evrak ve belgeler sıralanmıştır. Kanunlarda kıymetli evraklar olarak poliçe, bono, çek, emtia senetleri ve taşıma senetleri belirtilmektedir.

Ticaret Hukuku Davaları

 • İflas ve iflas erteleme davaları
 • Şirketin alacak davaları
 • Marka ve patent başvuru davaları
 • Haksız rekabet davaları
 • Vergi hukukundan ortaya çıkan davalar
 • Ticaret unvanı tecavüzleri ve önlenmesi davaları
 • Tüketici hukukundan doğan davalar

Ticaret Hukuku Alanındaki Hizmetler

 • Ticari anlaşmalar ve sözleşmeler
 • Ticari anlaşmaların müzakere edilmesi ve taslak aşamalarındaki danışmanlık
 • Ortaklık anlaşmaları
 • Kredi anlaşmaları
 • İmtiyaz, acentelik ve bayilik konusundaki sözleşmeler
 • Kıymetli evrak, senet ve çek alacaklarının icra yoluyla tahsili
 • Danışmanlık, yönetim ve hizmet sözleşmeleri
 • Şirketlerin yeniden yapılandırılması
 • Sermaye artırımı ve azaltmaları
 • Tasfiye
 • Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Şirket ana sözleşmesinin ve hissedarlar sözleşmesinin hazırlanması

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.