Destek Hattı:

0332 235 49 74

  • facebook
  • twitter
  • instagram avukat
  • youtube

VASİYETNAMENİN İPTALİ

Kurucu unsurları gerçekleşmiş ve de yürürlüğe girmiş olan vasiyetnamenin geçerli olması için şart olan ehliyet, şekil koşulu, hukuka ve ahlaka aykırı olmama koşulları gerçekleşmemiş olsa bile; vasiyetnamenin kesin hükümsüzlüğü değil, iptal edilebilirliği kabul edilmiş durumdadır.

VASİYETNAMENİN İPTALİ


Vasiyetname her ne kadar hukuki bir eylem olsa da kanun koyucu vasiyet verenin son arzularına önem vermiş olduğundan geçerlilik koşulları bulunmayan bir vasiyetnamenin kesin hükümsüz olması halini kabul etmemiş, iptal edilebilir olmasını öngörmüş durumdadır.

Kurucu unsurları gerçekleşmiş ve de yürürlüğe girmiş olan vasiyetnamenin geçerli olması için şart olan ehliyet, şekil koşulu, hukuka ve ahlaka aykırı olmama koşulları gerçekleşmemiş olsa bile; vasiyetnamenin kesin hükümsüzlüğü değil, iptal edilebilirliği kabul edilmiş durumdadır.


Vasiyetnamenin İptali Davası


Vasiyetnamenin iptali şu nedenlerle dava konusu edilebilir:

1-) Vasiyetname vasiyet verenin tasarruf ehliyeti bulunmadığı esnada yapılmışsa,

2-) Vasiyetname aldatma, yanılma, korkutma yahut da zorlama sonucu yapılmışsa,

3-) Vasiyetnamenin içi, bağlandığı şartlar yahut da yükümlülükler hukuka ve ahlaka aykırı durumda ise,

4-) Vasiyetname kanunda belirtilmiş durumda bulunan şekil şartlarına aykırı olacak biçimde yapılmış ise iptali istenebilmektedir.

İptal davası, tasarrufun iptal edilebilmesinde menfaati bulunmakta olan mirasçı yahut da vasiyet alacaklısı olan kişiler aracılığıyla açılabilir. İptal davası vasiyetnamenin tümü yahut da bir kısmının iptaline ilişkin olacak şekilde açılabilir.

İptal davası, vasiyetname yolu ile vasiyetnamenin yapılmasına katılmış bireylere, eşlerine yahut da hısımlarına kazandırma işleminde bulunmadan kaynaklanan sakatlığa dayalı durumda ise vasiyetnamenin tümü değil, yalnızca bu kazandırmalar iptal edilir.


Vasiyetnamenin İptali Nedenleri


Kanunda sayılmış olan diğer iptal nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

1-) Vasiyetname yapanın tasarruf ehliyetinin bulunmaması durumu,

2-) Vasiyetnamenin aldatma, yanılma, hile, korkutma yahut da zorlama yoluyla yapılması,

3-) Vasiyetnamenin gerek maddelerinin gerekse de bağlandığı şartlar yahut da yüklemelerin hukuka ve ahlaka aykırı durumda bulunması,

4-) Vasiyetnamenin Şekil şartları bakımından noksan olması.

İptali mümkün olan vasiyetnameler, iptal davası sonucunda iptal edilmeden kendiliğinden ortadan kalkmaz. İptali mümkün olan vasiyetnameler, iptal davası açarak kesin yargı kararı alınıncaya kadar hükümlerini sürdürmeye devam ederler. İptal davasının kesinleşmesiyle beraber mahkeme hükmü geçmişe yönelik olacak şekilde sonuç doğurur.

Vasiyetnamenin iptali dosyalarında görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesidir. Vasiyetnamenin iptali dosyası vasiyetçinin son yerleşim adresi mahkemesinde açılmalıdır.


KAYNAKÇA


1-) https://barandogan.av.tr/blog/medeni-hukuk/vasiyetname-hazirlanmasi-gecerliligi-iptal-davasi-nedir.html

2-) https://www.seherkirbascanikoglu.av.tr/vasiyetnamenin-iptali-sebepleri-davasi/

3-) https://www.ocalhukuk.com/vasiyetname-ve-vasiyetin-iptali-davasi/

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.