Destek Hattı:

0332 235 49 74

Tahkimde Usul

Tahkimde Usul

Tahkimde Hakem Seçimi ve Usul Nasıldır?

Taraflar Hakemin sayısını belirlemekte serbesttir. Ancak bu sayı tek olmalıdır. Hakemlerin sayısı taraflarca kararlaştırılmamışsa 3 hakem seçilir. Taraflar hakem veya hakemlerin seçim usulünü kararlaştırmakta serbesttir.

Taraflara yine hakemi reddetme hakkı verilmiş olup bu durum sürecin hızlı ilerlemesi adına taraflar hakem seçimlerinde seçimden önce bildiği ret sebeplerine dayanarak daha sonra reddedemeyecektir. Yine taraflar hakemin reddi usulünü de kendileri belirleme imkanını sahip olup Hakem sözleşmesinin hakemin tarafların teklifine olumlu cevap vermesiyle kurulması üzerine ilgili sözleşmenin taraflarının birtakım hak ve yükümlülükleri doğmaktadır . Bunları maddesel olarak saymak gerekirse;

• Hakemin Şahsen İfa Borcu,
• Hakemin Sadakat Yükümlülüğü ve Sır Saklama Borcu,
• Hakemin Özen Gösterme Borcu,
• Hakemin Geri Verme ve Hesap Verme Borcu,
• Talimatlara Uyma Borcu vardır.

Tahkim sözleşmesi, taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü için tahkim yolu İle bağlı olma ve davanın mahkemelerde görülememesi hükümlerini doğurur. Eğer bir taraf tahkim sözleşmesi veya tahkim şartına rağmen mahkemede dava açarsa diğer tarafın ileri süreceği tahkim itirazı ile karşılaşır.

Tahkim Sözleşmesi Nasıl Yapılmalıdır?

Tahkim sözleşmesi yazılı şekilde yapılması gerekir. Bu şekil şartının yerine getirilmiş sayılması için, tahkim sözleşmesinin taraflarca imzalanmış yazılı bir belgeye veya taraflar arasında teati edilen mektup, telgraf, teleks, faks gibi bir iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması ya da dava dilekçesinde yazılı bir tahkim sözleşmesinin varlığının iddia edilmesine davalının verdiği cevap dilekçesinde itiraz edilmemiş olması yeterlidir. Taraflar arasındaki asıl sözleşmenin bir parçası hâline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılması hâlinde de tahkim sözleşmesi yapılmış sayılır (HMK m. 412/3).

E-Bülten Kayıt

Büromuzdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.