Destek Hattı:

0332 235 49 74

Tahkimde Amaç ve Avantaj

Tahkimde Amaç ve Avantaj

Tahkim usulünün getirilme amacı mahkemelerin iş yükünün azaltılması düşüncesidir. Tahkim ihtiyaridir ancak bazı durumlarda zorunlu tahkimin söz konusu olduğu yerlerde vardır.

Örnek verecek olursak Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Tüketici Hakem Heyeti,Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Tahkim…

İstanbul Tahkim Merkezi, gerek Türkiye’deki gerekse yurtdışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların kurumsal tahkim yoluyla bağlayıcı, nihai ve icra edilebilir olarak çözümlenmesi için yargılama hizmeti sunmaktadır. Tarafların, aralarındaki doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca tahkimde çözümleneceği hakkında anlaşmaları yeterlidir.

Tahkim, tıpkı devlet yargısı gibi taraflara bir çözüm garantisi sunar ama devlet yargısına nazaran daha çabuk sonuçlanır. Bunun birinci nedeni, tahkim yargılamasında hakem veya tarafların arzusuna göre hakemler, devlet yargısında olduğu gibi maddi ve usul hukuku kuralları ile bağlı olmamaları ve bundan dolayı yargılamanın daha süratli sonuçlanmasını sağlayacak, çeşitli önlemler alabilmeleridir.

Bir diğer neden ise, tahkimde hakemlerin bir tek uyuşmazlığı çözümlemek zorunda olmalarına karşın devlet yargısının çözümlemek zorunda olduğu sayısız uyuşmazlığın bulunmasıdır. Bu durumda hem olayı öznelliği ve olayın çözümlenme biçimi ayrıntısal olarak evrensel olarak ele alınabilme imkanına haiz olabilmektedir. Hızlı sanayileşme ve ticari ilişkilerdeki gelişmeler de göz önüne alındığında, tahkim yöntemi, devlet yargısının iş yükü yoğunluğu karşısında, gelişen ilişkilerin hızına daha uygundur.

Tahkimin bir diğer avantajı ise, hakem heyetini oluşturan kişi veya kişilerin, konunun uzmanı kişi veya kurumlar olmalarıdır. Ayrıca, uyuşmazlığın tarafları, tahkim yargısının bazı aşamalarını kontrol imkanına sahiptirler.

Son olarak, tahkim yargısı, devlet yargısından farklı olarak aleni yapılmak zorunda değildir. Bu durum hem tarafların gizlilik ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırıp he de ticari itibar durumlarını tarafların istemiyle paralel olarak güvence altına alınmaktadır. Bu da tarafların avantajına uygu bir durum oluşturmaktadır.

Tahkim Usulünün Tercih Edilme Sebepleri

Peki neden tahkim uyuşmazlık çözüm yollarında biri olarak tercih ediliyor?

Yukarıda da değindiğimiz alenilik durumu avantaj oluşturmakla birlikte, tahkimle ilgisi olmayan kişilerin, uyuşmazlık ve uyuşmazlığın neticesi hakkında bilgi sahibi olmaları engellenebiliyor.

Hakemlerin konu hakkında tecrübe ve birikimleri yargıda geniş bir hukuki süreç ile ele alınan konudan ziyade tarafların arasındaki uyuşmazlığın konu ve bütünü ile alanında uzmanlaşmış kişilerce çözümlenebiliyor.

Tahkim konularının çoğu zaman sulh ile sonuçlanması yine esneklik payı ve tarafların irade menfaatlerinin ortak bir noktada buluşma sonucunu ortaya çıkarıyor.

E-Bülten Kayıt

Büromuzdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.