Destek Hattı:

0332 235 49 74

Profesyonel Futbolcunun Sözleşmeyi Haksız Feshi

  • Ana Sayfa
  • /
  • Blog
  • /
  • Profesyonel Futbolcunun Sözleşmeyi Haksız Feshi
Profesyonel Futbolcunun Sözleşmeyi Haksız Feshi

Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin çerçevesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenmiş olan talimatnameler ile belirlenmiştir. Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin feshine ilişkin hükümler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nda düzenlenmiştir. Bu talimat içerisinde futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı feshedebilmesi için gereken şartlar sayılmıştır. Bu şartlar gerçekleşmediği halde futbolcu sözleşmesini tek taraflı olarak fesheder ise haksız fesih hükümleri uygulanır. Bu hükümler gereği sözleşmesini haksız fesheden futbolcu için bazı yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu yaptırımlar temel olarak 3 şekilde uygulanır.

Bunlar;

1-) Sözleşmesini haksız fesheden futbolcuya verilecek sportif cezalar

2-) Sözleşmesini haksız fesheden futbolcuya yüklenecek olan haksız fesih tazminatı

3-) Sporcunun yeni bir kulübe transferi esnasında uygulanacak yaptırımlar

Sözleşmesini Haksız Fesheden Futbolcuya Verilecek Sportif Ceza

Günümüz futbol piyasasında ulaşılan ekonomik rakamlar göz önünde bulundurulduğunda futbolculara yüklenecek olan tazminat hükümlerinin caydırıcılığı tartışılır konuma gelmiştir. Bu noktada sözleşmeyi haksız fesheden futbolcuya verilecek olan en caydırıcı ceza sporcunun resmi müsabakalardan men cezası olarak göze çarpar. Futbolcular sözleşmelerini haksız olarak feshettikleri takdirde 4 ay resmi müsabakalardan men cezası alırlar. Söz konusu fesih olayında ağırlaştırıcı sebeplerin varlığı halinde ise men cezaları 6 aya kadar çıkabilir. Haksız Fesih Tazminatı

Futbolcuların sözleşmelerini haksız olarak feshettiği durumlarda futbolculara uygulanan yaptırımlardan bir diğeri de tazminat yükümlülüğüdür. Bu tip durumlarda futbolcunun kulübe ne kadar tazminat ödeyeceğine dair bir hüküm mevzuat içerisinde yer almamaktadır. Uygulanacak olan tazminat Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından oluşturulacak olan Hakem Heyetinin kararı neticesinde belirlenir. Bu noktada hakem heyeti her feshi ayrı birer olay olarak dikkate almaktadır. Zira her sözleşme kendine özgü maddeler içerdiği gibi her fesih taraflar birbirinden farklı boyutlarda zarar vermektedir. Bu noktada hakem heyetinin incelediği konular temel olarak şunlardır;

1-) Sözleşme neticesinde sporcuya yapılan tüm ödemeler

2-) Sözleşmenin doğal biçimde sona ermesine kalan süre

3-) Tarafların yeni sözleşme yapabilme durumları

Sözleşmesini Fesheden Futbolcunun Yeni Bir Kulübe Transferi

Futbolcular sözleşmelerini haksız feshetse dahi diğer kulüplere serbestçe transfer olabilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, sporcu ile sözleşme imzalayan yeni kulübün sporcunun eski kulübü ile yaşamış olduğu haksız fesih işlemlerine ilişkin hukuki, sportif ve cezai sonuçlarından müteselsilen sorumlu tutulacağına dair bir taahhütname imzalaması gerekmektedir. Örneğin futbolcunun eski kulübüne haksız fesih işlemleri neticesinde tazminat ödemesine hükmedilirse taahhütname imzalayan kulüp bu tazminattan sorumlu olacaktır. Talimat gereğince futbolcunun transferini kolaylaştırmak amacı güderek sporcuyu sözleşme feshine yönlendiren menajer ve kulüp yetkilileri de ceza alacaktır.

KAYNAKÇA https://www.pointlawfirm.com/profesyonel-futbolcu-sozlesmeleri-ve-ucreti-odenmeyen-futbolcularin-haklari/
https://www.papilahukuk.com/makaleler/profesyonel-futbolcu-sozlesmelerinde-hakli-ve-haksiz-nedenli-feshi.html
https://kulacoglu.av.tr/profesyonel-futbolcunun-sozlesmeyi-haksiz-feshi/

E-Bülten Kayıt

Büromuzdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.