Destek Hattı:

0332 235 49 74

Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinin Feshi

Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinin Feshi

Profesyonel futbolcular ile onları istihdam eden futbol kulüpleri arasında imzalanmış olan sözleşmeye profesyonel futbolcu sözleşmesi denir. Bu sözleşmeler sanılanın aksine hizmet sözleşmesi değil iş sözleşmesi olarak mevzuatta yerini almıştır. Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin çerçevesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenmiş olan talimatlar ile belirlenmiştir. Bu sözleşmeler süreli sözleşmeler olarak hazırlanır. Bundan sebep Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinin sona ermesi yalnızca 4 şekilde gerçekleşir;

1-) Sözleşmede belirtilmiş olan (hukuka aykırı olmamak şartıyla) sözleşme süresinin tamamlanması ile

2-) Spor kulübünün sözleşmeyi tek taraflı feshi ile

3-) Futbolcunun sözleşmeyi tek taraflı feshi ile

4-) Kulüp ile futbolcunun karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetmesi ile

Futbolcu sözleşmeleri sona ermediği veya taraflar arasında yazılı anlaşma bulunmadığı halde sözleşmelerin tek taraflı feshi hukuki sonuçlar ve yaptırımlar doğurur. Bu tip tek taraflı fesihlerde tarafların fesih haklarına sahip olmaları gerekir. Bu haklar Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı içerisinde düzenlenmiştir.

Spor Kulübünün fesih hakkı

Spor kulüpleri futbolcular ile imzaladığı sözleşmeler ile imzalamış oldukları sözleşmeden sorumlu hale gelirler. Sözleşme süresi dolmaksızın sporcunun sözleşmesini feshetmek isteyen kulüpler Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 24. maddesinde düzenlenen fesih haklarından faydalanmaktadır. Bu haklar dışında futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı fesheden kulüpler için bu fesih hukuki yükümlülükler doğurur. Maddede yer alan fesih hakları şunlardır;

1-) Futbolcunun futbol faaliyeti dışında hastalık veya istirahat halinin 6 ayı aşması

2-) Futbolcunun en az altı ay müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almış olması

3-) Futbolcunun aynı talimatın 22. Maddesinde sayılmış olan yükümlülüklerini ağır biçimde ihlal etmesi

Futbolcunun Fesih Hakkı

Sporcuların sözleşmelerini tek taraflı feshedebilmesi için sahip olduğu haklar Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın 25. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre futbolcular ücretleri ödenemediği veya sözleşmeden kaynaklanan edimler yerine getirilmediği sürece sözleşmelerini fesih hakkına sahiptir. Bu noktada usul sporcunun yerine getirilmeyen edime ilişkin olarak kulübe ihtar çekmesi tebliğin ardından 7 içerisinde kulüp edimi yerine getirmediği takdirde sporcunun sözleşmeyi tek taraflı feshetmesidir. Ancak uygulamada ihtarnamelerin ne zaman tebliğ edildiği tespit edilemediği için sporcular ihtarlarını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirir. Federasyon ise ihtarı faks yolu ile ilgili kulübe bildirerek yasal süreci başlatmış olur.

KAYNAKÇA *http://acikerisim.bahcesehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/218/profesyonel%20%20futbolcunun.pdf?sequence=1#:~:text=Profesyonel%20futbolcular%20ile%20profesyonel%20futbolcu,taraf%C4%B1ndan%20d%C3%BCzenlenen%20Talimatlar%20ile%20belirlenmektedir.
*http://www.bayramalihacimustafaoglu.av.tr/?p=48
*AKÇAY, Ergin: “Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi Feshinin Hukukî Neticeleri”, Tam Saha Dergisi, Ekim 2010 Sayısı, s. 74.
*YAVUZ, Cevdet: Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), B. 10, İstanbul 2012.

E-Bülten Kayıt

Büromuzdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.