Destek Hattı:

0332 235 49 74

Hukuk’ta İki Aşamalı Acil Eylem Planı

Hukuk’ta İki Aşamalı Acil Eylem Planı

Eğitim Süreci Reformları;

Hukuk öğretimi baştan sona gözden geçirilmelidir.

Bunun için öncelikle;

Hukuk fakültelerinde öğrenim süresinin beş yıla çıkarılması, Hukuk fakültelerine giriş için öngörülen başarı sıralaması şartının 2022’de yapılacak üniversiteye giriş sınavlarından itibaren 50 bine çıkarılmalı ve fakültelerin öğrenci alabilmesi için gerekli olan öğretim üyesi ve anabilim dalı sayısına ilişkin standartlar yükseltilmelidir.

2025 döneminde ve sonrasında mezun olacak öğrenci kuşağı, avukatlık stajına başlamak için, ayrıca mesleğe giriş sınavında da başarılı olmalıdır. Savunmanın, hukuk bilgisi yüksek, avukatlar eliyle yürütülmesinin sağlanmalıdır. Bu sebeple; yapılacak reformlar geniş bir bütünün en önemli parçası olarak düşünülmesi elzemdir.

Bir taraftan Hukuk Fakültelerinin niceliği artarken, diğer taraftan da dersleri verecek öğretim üyelerinin kaynağının da hesaba katılması veya hukuk öğreniminin kalitesini artırmak için reformlar yapılırken akademik sınav kıstasları da düşürülmemelidir.

Aynı şekilde, yargının kalitesinin artırılması amaçlanırken, mesleğe giriş sınavındaki barajlar da azaltılmamalı, aksine hakim ve savcı adayları en yüksek puanlara sahip olmalıdır.

Öğrenim faaliyetinde bulunan öğretim üyelerinin akademik niteliklerinin yükseltilmesi de bu reformun ana kıstaslarından bir olmalıdır. Kısacası, yargının unsurlarının kalitesinin arttırılması çok geniş ve dinamik bir sorun olup yapılan yeni düzenlemelerin netice ve etkileriyle de birlikte değerlendirilmelidir.

Ekonomik Reformlar;

Hukuk fakültesi mezunlarının istihdam edileceği noter yardımcılığı müessesesi oluşturulmalı. Soruşturmaların kalitesinin artırılması için hukuk fakültesi mezunları, adli kollukta belirli oranlarda istihdam edilmelidir.

Bununla beraber, Genç avukatların CMK görevlendirme önceliği kısa vadede çözüm olabilir;

“2018 de 116 bin olan avukat sayımız 2019 sonunda 127 bin rakamına ulaştı. Şu anda Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı 130 bin üzerinde avukat bulunmaktadır. Her yıl genç avukatlarımız baroya kaydolmakta ve bu rakamın nerdeyse yüzde ellisini oluşturmaktadır. Mevcut durumda avukatlık mesleği için şartların zorlaştığı göz önüne alınarak pozitif ayrımcılığı genç avukatlarımızdan yana kullanmalıyız. Şu anki Ceza Mahkemesi Kanunu (CMK) sisteminde kıdemli meslektaşlarımızla genç meslektaşlarımızın puanı aynı tutuluyor. Bu sebeple görevlendirmeler daha az oluyor. Buradan yola çıkarak kıdemi 5 yıldan az olan meslektaşlarımızın puanı düşük tutularak, genç meslektaşlarımız için daha çok iş imkanı sağlayabiliriz.”

“Artış olarak açıklanan ücretler de ilgili görevleri angarya haline getirmemelidir. Soruşturma evresinde takip edilen işler için 499₺ olarak belirlenen ücret, en az 1000₺ olmalıdır. Diğer işler için de bu oranda tashih, Türkiye Barolar Birliği tarafından sağlanmalı, avukatlık asgari ücret tarifesi ile orantılı hale gelmelidir. “

Hukuk’ta İki Aşamalı Acil Eylem Planı

E-Bülten Kayıt

Büromuzdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.