Destek Hattı:

0332 235 49 74

Deniz Ticaretinde Tahkim

Deniz Ticaretinde Tahkim

Ülkemizde yaygın değildir. Deniz Ticareti Uyuşmazlık Çözümleri Tahkim Merkezi ; Sürekli ve kurumsal organizasyonun varlığı, tahkim kurumunun sunmayı taahhüt ettiği hizmet sınırının açıkça tanımlanmış olması, tahkimin kendisine tabi olacağı usul ve kuralların belirtilmiş olması, idari açıdan idari denetim ve gözetim yapabilecek daimi personelin bulunmasıdır

Ethak Tahkim Nedir?

Tarafların bizzat kendilerinin ele aldığı tahkim türüdür. Kurumsal tahkim hariç tahkimler ethak tahkimdir. Kurumsal tahkimde bir birim oluşturulmaktadır.Kurumsal tahkimde hakem dışında idari masraflarında ödenmesi gerekir.Ethak tahkimde böyle bir ücret ödemesi yoktur.Hakem seçiminde kurumsal tahkimde başvuru ve karar mercii olarak söz konusu olabilmektedir.Ethak tahkimde ise kural olarak mahkemeye başvurmak suretiyle olur.Deniz uyuşmazlıklarında ethak hakim daha yaygındır.

Deniz Ticareti Tahkiminde Ethak Tahkim Merkezleri

1)Londra Deniz Hakemleri Birliği Tahkim Kuralları

Tahkim uyuşmazlıkları en çok bu kurallara göre çözülür. 1960'da kurulmuştur. 300 yıldan fazla bir tarihe sahiptir. Tahkim davalarını aktif bir şekilde denetlemez ve yönetmez. Yeni hakemlerin tayin edilmesi gibi yardımcı rol üstlenebilmektedir. Tahkim kurumunun 3. unsuru yoktur. Yapısal olarak ethak tahkim türüne tabi olduğu düşünülebilir.

2)Alman Deniz Hakemleri Birliği Tahkim Kuralları

1983 Yılında kurulmuştur. Dernektir. Net ve kolay anlaşılır kurallar oluşturmuştur.Efektif yargılamaya sahiptir. Masraflar daha uygun hesaplanır . Sadece deniz uyuşmazlıkları değil, diğer sektördeki konularda çözülür.

3)Deniz Hakemleri Derneği Tahkimi

1963 yılında kurulmuştur.Son versiyonu 2018 tarihlidir.Kurtarma tahkim mevcuttur.Arabuluculuk ve uzlaştırma çözüm yolarlıda da mevcuttur.Kurumsal tahkim merkezi değildir.

4) Singapur Deniz Tahkim Odası

2009 yılında kurulmuştur. Hakem listesi mevcuttur.İdari masraf talep edilemez.Seri tahkim usulü benimsenir.

5)Lordig Kıyı Ötesi ve Denizcilik Tahkim Birliği

Birlik ülkeleri İsveç,Danimarka Norveç, Finlandiya ve İzlanda`dır. Norveç ve Danimarka`da ethak tahkim bulunur.2017 yılında kurulmuştur. Düşük maliyetlidir. İdari gözetim ve denetim yoktur. Deliller ikamesi kuralları yayınlanmıştır.

Deniz Ticareti Tahkiminde Kurumsal Tahkim Merkezleri

1)Çin Denizcilik Tahkim Komisyonu

2018 tarihlidir. Kuruma belli bir ücret ödenmelidir.Seri tahkim usulü öngörülmüştür.

2)Paris Denizcilik Tahkim Odası

1986 tarihinde kurulmuştur. Hakem listesi mevcuttur.Daimi kreter vardı.Tahkim için mekan sağlanmaktadır.Tarafların ücret ödemesi gerekir.Seri tahkim usulü mevcuttur.

3)Rusya Fedarasyonu San. ve Tic. Odası Tahkim Kurumu

Tarafların ücret ödemesi gerekir.Hakem listesi mevcuttur.2017 tarihlidir.

4)Tokyo Deniz Tahkim Komisyonu

1921 yılında kurulmuştur.Daimi sekreterlik mevcuttur.Ücret ödemesi gerekmektedir.Hakem listesi vardır. 3 tür tahkim kuralları vardır12-18 ay arası çözümlenir.

5)Pire Denizcilik Tahkim Birliği

2005 yılında kurulmuştur. Daha az masraf ve daha hızlı kararı amaçlar.Yunanistanda kurulmuştur.Ücret ödemesi gerekmektedir.Hakem listesi vardır Kurallar 2007 tarihlidir.Tek hakem vardır. Yalnızca dosya üzerinden uyuşmazlık giderilir.

6)ABD Denizcilik Tahkim Birliği

Bütün hakemlerin deniz uyuşmazlıklarını bilmeleri aranır. Mekan sağlar, yargılamanın idaresini üstlenir. Dolayısıyla ücret talep eder.Seri tahkim usulü mevcut değildir.

7)Vankover Denizcilik Hakem Birliği

1986 yılında kurulmuştur. Belirli idari ücret birliğe ödenmelidir.

8)Avusturalya Denizcilik ve Taşıma Tahkim Komisyonu

2007 yılında Sidneyde kurulmuştur. Hakem listesi mevcuttur. Komisyon, mekan ve tercümede yardım sağlıyor.Ücrete tabidir.Kural olarak duruşma yapılmamaktadır.

9)Emirlikler Denizcilik Tahkim Merkezi

2016 yılında kurulmuştur. Hakem listei mevcuttur. Belirli ücree tabidir. Seri tahkim usulü vardır.

10)Ulum Taşımacılık ve Denizcilik Tahkim Merkezi

1988 yılında Amsterdam'da kurulmuştur. Arabuluculuğuda mevcuttur. Elektronik hizmet veren ilk tahkim kurumudur. İdari ücrete tabidir.

11)Hongkong Uluslararsı Tahkim Merkezi

1985 yılında Hongkong da kurulmuştur. Dünyada başvurulan 3. sıradaki tahkim merkezidir.Avrupa dışında tercih edilen sıralama da1.sıradandır.Seri tahkim kuralları vadır. 1 aya kadar süre inmektedir. Dosya üzerinden de yürütülebiliyor. Arabuluculukta var. Hakem listesi mevcuttur.

12)Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi

1982 yılında kurulmuştur. En eski tahkim merkezidir. Çok tercih edilen merkezdir. Yeni kurallar 2014 yılında yürürlüğe girmiştir.Arabuculuk faaliyetide mevcuttur.Belirli ücrete tabidir.İnternet üzerinde dava açma mümkündür.

E-Bülten Kayıt

Büromuzdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.