Destek Hattı:

0332 235 49 74

Blog

Tahkim

Tahkim

Tahkim “dava aşamasına gelmek isteyen tarafların arasında doğmuş ve doğacak uyuşmazlıkların çözümünün özel kişilere bırakılması, özel kişiler olarak anmış olduğumuz durum izaheten hakem adı verilen kişilerin olayı sonuca bağlamasıdır”.

Tahkimde Amaç ve Avantaj

Tahkimde Amaç ve Avantaj

Tahkim usulünün getirilme amacı mahkemelerin iş yükünün azaltılması düşüncesidir. Tahkim ihtiyaridir ancak bazı durumlarda zorunlu tahkimin söz konusu olduğu yerlerde vardır.

Tahkimin Hukuki Niteliği

Tahkimin Hukuki Niteliği

Tahkim, bir üst kavramdır. Tahkim ve hakem sözleşmeleri, tahkimi oluşturan sözleşmelerdir. Tahkim sözleşmesi, hukuki niteliği itibariyle bir usul hukuku sözleşmesidir.

Tahkimde Usul

Tahkimde Usul

Taraflar Hakemin sayısını belirlemekte serbesttir. Ancak bu sayı tek olmalıdır. Hakemlerin sayısı taraflarca kararlaştırılmamışsa 3 hakem seçilir. Taraflar hakem veya hakemlerin seçim usulünü kararlaştırmakta serbesttir.

Uluslararası Tahkim

Uluslararası Tahkim

Gümrük duvarlarının kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin başlaması, Teknolojinin gelişme göstermesi, Fikri ve Sınai haklardaki gelişmeler Tahkim yolunun önünü açmıştır.

Deniz Ticaretinde Tahkim

Deniz Ticaretinde Tahkim

Sürekli ve kurumsal organizasyonun varlığı, tahkim kurumunun sunmayı taahhüt ettiği hizmet sınırının açıkça tanımlanmış olması, tahkimin kendisine tabi olacağı usul ve kuralların belirtilmiş olması, idari açıdan idari denetim ve gözetim yapabilecek daimi personelin bulunmasıdır

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Anayasa ile kişisel verilerin korunması güvence altına alınmıştır. Bu güvence ile temel hak ve hürriyetler korunmaktadır. Anayasal güvence altında bulunan özel hayatın gizliliği çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Evlilik Birliği ve Genel Anlamda Boşanma

Evlilik Birliği ve Genel Anlamda Boşanma

Toplumun temel yapı birimlerinden birisi ailedir. Aile karşı cinsten iki yetişkin insanın yasaların öngördüğü şekil şartlarına ve prosedüre uymak suretiyle kurdukları biyolojik, psikolojik ve aynı zamanda sosyoyojik işlevleri olan bir kurumdur.

E-Bülten Kayıt

Büromuzdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.